Kijk voor deelnemende partners onder het tabblad “Partners DPC“.

De Debora Partnership Club is de ‘businessclub’ van Inloophuis Debora. De inkomsten (en goederen en diensten) die deze Club genereert zijn van groot belang om het Inloophuis te kunnen laten voortbestaan en de activiteiten te kunnen continueren.

Wie kunnen er partner worden?

De Debora Partnership Club is toegankelijk voor bedrijven, instellingen en particulieren die het werk van Inloophuis Debora een warm hart toedragen en bereid zijn hiervoor een financiële bijdrage te verstrekken. Maar u kunt ook ‘Partner in natura’ worden, waarbij u Inloophuis Debora niet met geld maar met goederen en/of diensten steunt.

Bijdrage-overeenkomst

De standaard bijdrage is vastgesteld op € 500,00 per jaar. Indien u echter voor een lager bedrag zou willen kiezen, neem dan contact op met de voorzitter van de Debora Partnership Club.
Voor andere, structurele, financiële steun verwijzen wij u naar het tabblad “Vrienden van Debora“.

Tegenprestaties

Als tegenprestatie bieden wij onze Partners aan:

  • Een uitnodiging voor één of twee “Netwerkbijeenkomsten” per jaar bij één van de Partners
  • Een foto (+ artikel) in Delft op Zondag. Deze wordt gemaakt tijdens een Netwerkbijeenkomst, met de aanwezige nieuwe Partners erop
  • Vermelding (met logo, foto of anderszins) op de website van Inloophuis Debora
  • Naamsvermelding op een overzichtslijst van Partners in de hal van het Inloophuis
  • Het Jaarverslag van Inloophuis Debora

Informatie

Wilt u bijdragen aan het voortbestaan van Inloophuis Debora dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Debora Partnership Club: Paul Friskes: 06-53292586.