Vrienden van Debora

Vrienden van Debora

Wilt u de activiteiten van Inloophuis Debora structureel steunen? Wordt dan Vriend en maak jaarlijks een bedrag over of laat een door u opgegeven bedrag automatisch incasseren.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier  U kunt het formulier uitprinten en invullen en opsturen aan Inloophuis Debora, t.a.v. de Penningmeester, Aart van der Leeuwlaan 9, 2624 PK Delft of mailen aan penningmeesterinloophuisdebora@gmail.com

Denkt u meer aan éénmalige of incidentele financiële steun voor ons inloophuis? Natuurlijk kan dat ook en is dat net zo welkom. U kunt dan uw bijdrage direct overmaken op onze IBAN NL93 INGB 0009 6879 67 t.n.v. Stg. Inloophuis Delft en Omstreken onder vermelding van Vriendendonatie.

Ook kunt u er voor kiezen om uw periodieke gift vast te leggen via een schriftelijke overeenkomst met ons (of via een notaris). Voor deze vastgelegde ‘periodieke giften’ geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de belastingdienst.

Zowel “Stichting Inloophuis Delft en Omstreken / Inloophuis Debora” als de “Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft en Omstreken” zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor binnen de daarvoor geldende kaders fiscaal aftrekbaar.