Visie

Naar Bestuur en Organisatie

De Stichting Inloophuis Delft en Omstreken streeft naar een goede en positieve naamsbekendheid om:

  • de doelgroepen van het Inloophuis kenbaar te maken waar het Inloophuis voor staat en wat het te bieden heeft;
  • het imago van het Inloophuis te versterken en
  • de werving van nieuwe gasten te stimuleren.

Ook na afloop van de medische behandeling blijft men geconfronteerd met gevoelens van onzekerheid en lichamelijke ongemakken als gevolg van de ziekte. Vaak voelen zowel mensen die kanker hebben (gehad) als hun naasten zich beter door ondersteuning van buitenaf. Dat komt de kwaliteit van het leven ten goede en kan leiden tot betere communicatie en bewuster zijn van de fase waarin de ziekte zich bevindt. Wellicht komt dan ook eens het moment dat men de ziekte emotioneel achter zich kan laten.

Doelstelling

Inloophuis Debora biedt ondersteuning aan mensen die kanker hebben of gehad hebben en hun naasten. Het inloophuis biedt gasten deze ondersteuning, die kan bestaan uit:

  • emotionele ondersteuning door gesprekken, lotgenotencontact en coaching;
  • deelname aan activiteiten die ontspanning en afleiding bieden;
  • voorlichting en informatievoorziening.

 

Terug