Het leven van mensen die  met kanker worden geconfronteerd, staat van de ene dag op de andere op zijn kop. Artsen en verpleegkundigen doen het uiterste om de ziekte te bestrijden. Alle aandacht gaat uit naar die behandeling. Vaak voelt men zich echter alleen met gevoelens van angst, boosheid of onzekerheid. Hierover praten met direct betrokkenen blijkt dan moeilijk, omdat ook dierbaren emotioneel worden belast door zorgen om hun zieke naaste.

Ook na afloop van de medische behandeling blijft men geconfronteerd met gevoelens van onzekerheid en lichamelijke ongemakken als gevolg van de ziekte.

Vaak voelen zowel mensen die kanker hebben (gehad) als hun naasten zich beter door ondersteuning van buitenaf. Dat komt de kwaliteit van het leven ten goede en kan leiden tot betere communicatie en bewuster zijn van de fase waarin de ziekte zich bevindt. Wellicht komt dan ook eens het moment dat men de ziekte emotioneel achter zich kan laten.

Inloophuis Debora biedt gasten uit de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland deze ondersteuning, die kan bestaan uit:

  • emotionele ondersteuning door gesprekken, lotgenotencontact en coaching
  • deelname aan activiteiten die ontspanning en afleiding bieden
  • voorlichting en informatievoorziening