Van de gemeentes Delft (via de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar), Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland ontvangt Inloophuis Debora Wmo-prestatiesubsidies op basis van een gemiddeld percentage van het gemiddeld aantal bezoeken in de afgelopen jaren. De verdeling ervan vindt dus plaats op basis van waar onze gasten vandaan komen. Circa 80% van die subsidies komt binnen via de gemeente Delft. Met het totale subsidiebedrag wordt een deel van de personeelskosten van de enige betaalde functionaris van het Inloophuis (de coördinator) gedekt en een deel van de huurkosten van het pand. Voor de overige kosten is het Inloophuis afhankelijk van sponsoring, schenkingen en de activiteitenbijdrage van de gasten.