Van de gemeentes Delft (via de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar), Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland ontvangt Inloophuis Debora WMO-prestatiesubsidies op basis van een gemiddeld percentage van het gemiddeld aantal bezoeken in de afgelopen jaren. De verdeling ervan vindt dus plaats op basis van waar onze gasten vandaan komen. Circa driekwart van die subsidies komt binnen via de gemeente Delft.
Het totaalbedrag verschaft een substantieel deel van de personeelskosten van de enige betaalde functionaris van ons Inloophuis (de coördinator).