Inloophuis Debora is een initiatief van De Stichting Inloophuis Delft en omstreken. Het is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie en niet verbonden aan een gemeente, ziekenhuis of andere instelling. Om zo laagdrempelig mogelijk te blijven wordt er voor het bezoeken van het Inloophuis en het deelnemen aan de basisactiviteiten geen bijdrage gevraagd.

De Stichting Inloophuis Delft en omstreken wordt financieel ondersteund door:

  • Sponsoring door de leden van de “Debora Partnership Club” (business club)
  • Donaties vanuit de “Stichting Vrienden van Inloophuis Debora en omstreken”
  • Donaties door fondsen, instellingen, bedrijven, particulieren, etc.
  • Schenkingen en legaten (uit nalatenschappen)
  • Subsidie vanuit gemeenten