Inloophuis Debora is een initiatief van De Stichting Inloophuis Delft en omstreken. Het is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie en niet verbonden aan een gemeente, ziekenhuis of andere instelling. 

De Stichting Inloophuis Delft en omstreken wordt financieel ondersteund door:

  • Sponsoring door de leden van de “Debora Partnership Club” (business club)
  • Donaties door Vrienden
  • Donaties door fondsen, instellingen, bedrijven, particulieren, etc.
  • Schenkingen en legaten (uit nalatenschappen)
  • Subsidie vanuit gemeenten