Schenkingen

Doet u een éénmalige schenking, dan is het bedrag boven een fiscale ondergrens aftrekbaar voor de berekening van uw inkomstenbelasting. Als u minstens vijf jaar lang een vast bedrag doneert en dit vastlegt in een overeenkomst met ons, dan is het gehele bedrag aftrekbaar voor de berekening van uw inkomstenbelasting. De overeenkomst eindigt automatisch na afloop van de door u opgegeven periode of bij overlijden van u of uw partner.

Legaten (uit nalatenschappen)

Naast de mogelijkheid om familieleden op te nemen in uw testament, kunt u ook kiezen om goede doelen te gedenken in de verdeling van uw nalatenschap. Zo kunt u ook Inloophuis Debora of Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft en omstreken in uw testament opnemen middels het verstrekken van een legaat. Vanwege onze ANBI status is geen erfbelasting veschuldigd. Neem voor het opmaken van een testament contact op met een notaris.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de penningmeester van Inloophuis Debora, Fred Klumpers of met de penningmeester van de Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft en omstreken, Marcel den Dulk.