Wout van der Toorn Vrijthoff, voorzitterwout-van-der-toorn-vrijthoff-150x150

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke betrokkenheid als ervaringsdeskundige heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter van het bestuur van het Delftse inloophuis, dat ondersteuning biedt aan mensen die kanker hebben of gehad hebben en hun naasten.

Bij mijn aantreden, in het najaar van 2016, bestaat inloophuis Debora ruim 10 jaar en functioneert uitstekend dankzij goed bestuur, een zeer betrokken professionele coördinatie en de actieve inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Die ontwikkeling zal zich voortzetten omdat er sprake is van een toenemende behoefte en bekendheid. Dat betekent dat de taakstelling voor de nabije toekomst ook in omvang zal toenemen, met gevolgen voor o.a. de huisvestingsvraag en de financiering.
Ik zet mij graag in om mede inhoud te geven aan de uitvoering van die taakstelling.

Marcel den DulkMarcel den Dulk, penningmeester

In de wetenschap, dat kanker de grootste doodsoorzaak is in Nederland en dat de doelstellingen van Stichting Inloophuis Delft en omstreken zich alleen richten op mensen met kanker en hun naasten, ben ik indertijd ingegaan op het verzoek van onze voorzitter om invulling te geven aan de vacante functie van penningmeester binnen het bestuur. In die periode was ik net bezig mijn actieve beroepsmatige arbeidsbetrokkenheid af te bouwen en de daarbij vrijkomende tijd kon ik dus uitstekend inzetten voor deze meer maatschappelijk betrokken bezigheden. Een steentje bijdragen aan kwaliteitsverdieping- en verbreding rond de continuiteit, het financieel beheer, huisvesting e.d. van ons Inloophuis is hetgeen ik nastreef. Na zes jaar deze vrijwilligers-functie te hebben bekleed, zal ik begin 2018 terugtreden.

 

Hans Bruijstens, secretarishans-bruijstens-150x150

Dingen gebeuren niet zonder reden of toeval bestaat niet. Zo ook de hernieuwde ontmoeting met Marcel den Dulk circa twee jaar geleden. We haalden herinneringen op over vroeger tijden en wisselden zaken over het heden uit. Het was uiteindelijk dat zaadje dat deze zomer werd geoogst toen de rol van secretaris vacant kwam bij Inloophuis Debora.

Met heel veel plezier ga ik aan de slag – met hart en handen – in deze bloeiende vrijwilligersorganisatie met een professionele aansturing. Een ruime dosis bestuurlijke ervaring en een flink netwerk neem ik mee om bij te dragen aan continuïteit en uitbreiding van dit ‘warme nest’. Want kanker is van iedereen, van alle tijden en leeftijden, en maakt geen onderscheid. Laat ons inloophuis een plek zijn voor iedereen die een luisterend oor wil ontvangen en wil geven. Leven in het nu en de mooie momenten koesteren.

José Raijmans-Margés, algemeen bestuurslidjose-raijmans-marges-150x150

Ik heb nooit naar iets anders getracht dan dit:
het zacht maken van stenen
het vuur maken uit water
het regen maken uit dorst

Gerrit Kouwenaar

De laatste jaren ben ik als projectleider in de zorg- en welzijnssector werkzaam geweest. Zowel professioneel als privé ben ik veel in contact geweest met mensen met kanker en hun naasten. Ik heb het altijd als bijzonder ervaren wat een goed gesprek, betrokken aandacht, stille aanwezigheid, ontspanning en creativiteit voor hen kan betekenen. Ik heb veel respect voor de coördinator en de vele vrijwilligers die door hun betrokkenheid en inzet een bijdrage leveren aan een proces van herstel en/of acceptatie van de ziekte.

Het Inloophuis Debora is een plek waar mensen warm worden ontvangen en worden ‘gezien’. Het voorziet in een activiteitenprogramma dat op dit moment aansluit bij de wensen van gasten. Ik vind dat belangrijk en zeker onmisbaar in een keten van voorzieningen die veelal en voornamelijk gericht zijn op zorg en behandeling.

Als netwerker en bouwer wil ik daarom graag op bestuurlijk niveau een bijdrage leveren aan een duurzame versteviging van de positie van het Inloophuis Debora in de regio.

Ingrid

Ingrid Arkesteijn, coördinator

Ingrid Arkesteijn is de parttime coördinator van het Inloophuis. Zij houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van het inloophuis. Haar werkzaamheden omvatten het plannen en organiseren van alle activiteiten voor de gasten. Ook is zij belast met de werving en selectie van de gastvrouwen/-heren en activiteitenbegeleiders en de aansturing, ondersteuning en begeleiding van hen.

“Vanaf de oprichting ben ik altijd een trouw volger geweest van de groei en ontwikkelingen van het Inloophuis. Deze interesse kwam voort uit mijn verzorgende achtergrond maar ook door persoonlijke ervaringen met de ingrijpende ziekte kanker. Toen de vacature voor coördinator vrijkwam hoefde ik dan ook niet lang na te denken en heb direct gesolliciteerd. Sinds januari 2012 ben ik inmiddels werkzaam in het Inloophuis. Het is een intense, inspirerende, dankbare en veelzijdige functie welke ik met ontzettend veel plezier en voldoening uitoefen en ik hoop dit prachtige werk nog jaren te mogen doen.

Debora maakt hét verschil…!!! De forse groei van het aantal bezoekers in de afgelopen jaren heeft de toegevoegde waarde van het Inloophuis duidelijk onderstreept. Helaas blijft de drempel voor een eerste bezoek nog steeds erg hoog terwijl uit ervaring telkens weer blijkt dat gasten die eenmaal ‘binnen zijn’ gedurende een langere periode, met regelmaat en grote tevredenheid bij ons terug blijven komen. Op de ziekte en het verloop ervan hebben wij geen invloed. Echter Debora kan door het bieden van optimale steun in het verwerkings- en acceptatieproces de kwaliteit van het leven van gasten/naasten aanzienlijk verbeteren. We bereiken dit onder meer door het aanbieden van een ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten (ontspannend, creatief, beweging, voorlichting), lotgenoten-contact en het bieden van een luisterend oor.

We hebben een prachtig team van gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die allen bewust gekozen hebben om te werken met deze doelgroep. Hierdoor heerst er in het Inloophuis een warme, gemoedelijke, open en vooral ook veilige sfeer. Deze ‘warme deken’ is duidelijk voelbaar vanaf het moment dat men over de drempel stapt van het Inloophuis. Het maakt dat bezoekers zich volledig op hun gemak voelen, zich kwetsbaar durven op te stellen en ons laten delen in hun blije maar ook verdrietige momenten. Ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor al onze gasten, voor mij zijn het allemaal HELDEN, ondanks alle problemen en zorgen zijn ze het merendeel van de tijd (veer)krachtig, strijdlustig en positief…. hoe doen zij dat toch??? Er gaat dan ook geen werkdag voorbij zonder dat ik me hier bewust van ben en me realiseer dat er nog ontzettend veel te leren valt van onze gasten. Dienstbaar Energiek Betrokken Ondernemend Representatief Actief Debora is dé organisatie waar ik voor sta en ook het komende decennium met hart en ziel voor ga!!!!”

Paul FriskesPaul Friskes, voorzitter commissie fondsenwerving, tevens Debora Partnership Club 

Bij de voetbalvereniging Full Speed was ik de 2e hoofdsponsor en stond vermeld op de achterzijde van de shirts van de selectiespelers. Op de voorzijde stond “Debora”. Toen ik aan de voorzitter van Full Speed vroeg welk bedrijf dat was, wist hij mij te vertellen dat het om het Inloophuishuis ging, hetgeen mij totaal onbekend was. Tevens bracht hij mij in contact met Magda den Dulk en Addy van Loon, die op dat moment voor Debora aan het collecteren waren. Ik werd gevraagd om ook Partner te worden voor 500,- Euro per jaar. In mijn zeer naaste omgeving heb ik geweldig veel met deze ziekte te maken. Mijn ouders en een van mijn zusjes zijn aan deze verschrikkelijke ziekte overleden. Uiteraard heb ik “ja” gezegd. Een jaar later werd ik gebeld door Magda. Zij vroeg of ik voorzitter wilde worden van de “Debora Partnershipclub en de Commissie Sponsorwerving”. Ik heb haar uitgelegd dat ik al vele keren gevraagd ben om voorzitter te worden van o.a. voetbalclubs, doch altijd “neen” heb gezegd. Reden is dat ik een zeer druk bedrijf heb en als je geen tijd hebt, kan je je als voorzitter onvoldoende inzetten. Toch heb ik “Ja” gezegd. Debora had financieel extra steun nodig en door mijn bedrijf heb ik een groot netwerk. Ik ben er dan ook best trots op dat ik na ruim 1 jaar de 100ste Partner binnen wist te halen en dat we nu ruim de honderd gepasseerd zijn. Ik spreek ondernemers er namelijk op aan dat ze in Delft e.o. niet alleen een commerciële functie hebben, doch ook een maatschappelijk sociale. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen realiseren. Mijn echtgenote Anneke en ik hebben geweldig veel waardering voor alle vrijwilligers van ons Inloophuis, een organisatie waar echt geen geld aan de strijkstok blijft hangen. Wij spreken de hoop uit ons nog lang voor dit prachtige ontmoetingscentrum te kunnen blijven inzetten.

Huub Schoemaker, voorzitter commissie public relations  

Mijn eerste kennismaking met Inloophuis Debora was in november 2013. Op de 13de tekende ik de vrijwilligersovereenkomst gastheer/gastvrouw. Interesse in het welzijn van onze medemens had ik al geruime tijd. Vanaf 2000 heb ik een praktijk aan huis, toegespitst op vooral Hypnotherapie en Life Coaching. Een aantal familieleden heb ik verloren aan de ziekte kanker. Dit vormde een van de drijfveren om me in te zetten voor Inloophuis Debora. Na een jaar kon ik het gastheerschap combineren met coaching; deze twee functies vullen elkaar op een geweldig manier aan.

Dan opeens vraagt Marcel den Dulk of ik interesse heb in de functie van VCPR (Voorzitter Commissie Public Relations). Direct triggert dit mijn vroegere loopbaan: graficus. Bij NDB Brouwer Rotatie (een Delftse drukkerij van circa 220 medewerkers, helaas failliet) heb ik veel geleerd in diverse functies, onder andere: ordermanager en verkoop binnendienst. Ja, ja, de midlife crisis heeft wat veranderingen teweeg gebracht: van graficus naar therapeut en coach. Met enthousiasme kijk ik uit naar een hernieuwde kennismaking met een facet van mijn grafische achtergrond: de PR.

Inzet is om Inloophuis Debora grotere bekendheid te geven: helder te vertellen waar het Inloophuis voor staat. Zodat voor iedereen Inloophuis Debora een begrip is voor: (potentiële) gasten, doorverwijzers, (potentiële) vrijwilligers en sponsoren. Hierdoor kunnen Inloophuis Debora… en vooral onze gasten… nóg meer floreren!