Wout van der Toorn Vrijthoff, voorzitterwout-van-der-toorn-vrijthoff-150x150

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke betrokkenheid als ervaringsdeskundige heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter van het bestuur van het Delftse inloophuis, dat ondersteuning biedt aan mensen die kanker hebben of gehad hebben en hun naasten.

Bij mijn aantreden, in het najaar van 2016, bestaat inloophuis Debora ruim 10 jaar en functioneert uitstekend dankzij goed bestuur, een zeer betrokken professionele coördinatie en de actieve inzet van een groot aantal vrijwilligers. Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Die ontwikkeling zal zich voortzetten omdat er sprake is van een toenemende behoefte en bekendheid. Dat betekent dat de taakstelling voor de nabije toekomst ook in omvang zal toenemen, met gevolgen voor o.a. de huisvestingsvraag en de financiering.
Ik zet mij graag in om mede inhoud te geven aan de uitvoering van die taakstelling.

Marcel den DulkMarcel den Dulk, penningmeester

In de wetenschap, dat kanker de grootste doodsoorzaak is in Nederland en dat de doelstellingen van Stichting Inloophuis Delft en omstreken zich alleen richten op mensen met kanker en hun naasten, ben ik indertijd ingegaan op het verzoek van onze toenmalige voorzitter om invulling te geven aan de vacant komende functie van penningmeester binnen het bestuur. In die periode was ik net bezig mijn actieve beroepsmatige arbeidsbetrokkenheid af te bouwen en de daarbij vrijkomende tijd kon ik dus uitstekend inzetten voor deze meer maatschappelijk betrokken bezigheden. Een steentje bijdragen aan kwaliteitsverdieping- en verbreding rond de continuiteit, het financieel beheer, huisvesting e.d. van ons Inloophuis is hetgeen ik nastreef. Na ruim zes jaar deze vrijwilligers-functie te hebben bekleed, zal ik in januari 2019 terugtreden en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overdragen aan mijn opvolger.

 

Hans Bruijstens, secretarishans-bruijstens-150x150

Dingen gebeuren niet zonder reden of toeval bestaat niet. Zo ook de hernieuwde ontmoeting met Marcel den Dulk circa twee jaar geleden. We haalden herinneringen op over vroeger tijden en wisselden zaken over het heden uit. Het was uiteindelijk dat zaadje dat deze zomer werd geoogst toen de rol van secretaris vacant kwam bij Inloophuis Debora.

Met heel veel plezier ga ik aan de slag – met hart en handen – in deze bloeiende vrijwilligersorganisatie met een professionele aansturing. Een ruime dosis bestuurlijke ervaring en een flink netwerk neem ik mee om bij te dragen aan continuïteit en uitbreiding van dit ‘warme nest’. Want kanker is van iedereen, van alle tijden en leeftijden, en maakt geen onderscheid. Laat ons inloophuis een plek zijn voor iedereen die een luisterend oor wil ontvangen en wil geven. Leven in het nu en de mooie momenten koesteren.

Martha de Putter-Stuiveling, algemeen bestuurslid

Het inloophuis Debora in Delft is een fantastische voorziening, dat grotendeels draait op inzet van vrijwilligers. Een plek als deze betekent veel voor mensen, die geconfronteerd worden met de diagnose kanker. Voor een ieder een enorme dreun, waarna veelal een zwaar behandeltraject volgt in een achtbaan aan emoties. Ook is  de periode van nazorg, verwerking en acceptatie niet gemakkelijk. 

Het leven staat op zijn kop. Met name in deze fase kunnen goede gesprekken, extra informatie, lotgenotencontacten, maar ook plezierige activiteiten, die afleiding bezorgen, helpen.

Naast alle goede zorg die professionele behandelaren en begeleiders kunnen geven, bied het inloophuis in een informele en niet-klinische setting steun. Voor de vele gasten van het inloophuis heeft deze ambiance een toegevoegde waarde. Dit moet zo blijven, en ik zet mij daar graag voor in. 

Mijn betrokkenheid en affiniteit komt mede voort uit de sector waarin ik mijn dagelijkse werk verricht, namelijk in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Daar gaat het vaak ook om leren omgaan met beperkingen en moeilijke omstandigheden.

Uit mijn persoonlijke omgeving weet ik hoe zwaar het is om deze ziekte te hebben en hoe een beetje ontspanning en begripvolle aandacht de narigheid kan verlichten. 

Verder hoop ik bij te kunnen dragen aan het vergroten van de bekendheid van het inloophuis, zodat Debora nog veel meer mensen iets kan bieden. De professionele zorg is in toenemende mate overbelast, en kan daardoor vooral in persoonlijke aandacht tekort schieten. De samenleving is sterk geïndividualiseerd en zorg voor elkaar is niet meer vanzelfsprekend. Debora kan dat wel geven, en daarom draag ik graag mijn steentje bij.

Ingrid

Ingrid Arkesteijn, coördinator

Ingrid Arkesteijn is de parttime coördinator van het Inloophuis. Zij houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van het inloophuis. Haar werkzaamheden omvatten het plannen en organiseren van alle activiteiten voor de gasten. Ook is zij belast met de werving en selectie van de gastvrouwen/-heren en activiteitenbegeleiders en de aansturing, ondersteuning en begeleiding van hen.

“Vanaf de oprichting ben ik altijd een trouw volger geweest van de groei en ontwikkelingen van het Inloophuis. Deze interesse kwam voort uit mijn verzorgende achtergrond maar ook door persoonlijke ervaringen met de ingrijpende ziekte kanker. Toen de vacature voor coördinator vrijkwam hoefde ik dan ook niet lang na te denken en heb direct gesolliciteerd. Sinds januari 2012 ben ik werkzaam in het Inloophuis. Het is een intense, inspirerende, dankbare en veelzijdige functie welke ik met ontzettend veel plezier en voldoening uitoefen en ik hoop dit prachtige werk nog jaren te mogen doen.

Debora maakt hét verschil…!!! De forse groei van het aantal bezoekers in de afgelopen jaren heeft de toegevoegde waarde van het Inloophuis duidelijk onderstreept. Helaas blijft de drempel voor een eerste bezoek nog steeds erg hoog terwijl uit ervaring telkens weer blijkt dat gasten die eenmaal ‘binnen zijn’ gedurende een langere periode, met regelmaat en grote tevredenheid bij ons terug blijven komen. Op de ziekte en het verloop ervan hebben wij geen invloed. Echter Debora kan door het bieden van optimale steun in het verwerkings- en acceptatieproces de kwaliteit van het leven van gasten/naasten aanzienlijk verbeteren. We bereiken dit onder meer door het aanbieden van een ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten (ontspannend, creatief, beweging, voorlichting), lotgenoten-contact en het bieden van een luisterend oor.

We hebben een prachtig team van gemotiveerde en betrokken vrijwilligers die allen bewust gekozen hebben om te werken met deze doelgroep. Hierdoor heerst er in het Inloophuis een warme, gemoedelijke, open en vooral ook veilige sfeer. Deze ‘warme deken’ is duidelijk voelbaar vanaf het moment dat men over de drempel stapt van het Inloophuis. Het maakt dat bezoekers zich volledig op hun gemak voelen, zich kwetsbaar durven op te stellen en ons laten delen in hun blije maar ook verdrietige momenten. Ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor al onze gasten, voor mij zijn het allemaal HELDEN, ondanks alle problemen en zorgen zijn ze het merendeel van de tijd (veer)krachtig, strijdlustig en positief…. hoe doen zij dat toch??? Er gaat dan ook geen werkdag voorbij zonder dat ik me hier bewust van ben en me realiseer dat er nog ontzettend veel te leren valt van onze gasten. Dienstbaar Energiek Betrokken Ondernemend Representatief Actief. Debora is dé organisatie waar ik voor sta en ook het komende decennium met hart en ziel voor ga!!!!”

Paul FriskesPaul Friskes, voorzitter commissie fondsenwerving, tevens Debora Partnership Club 

Bij de voetbalvereniging Full Speed was ik de 2e hoofdsponsor en stond vermeld op de achterzijde van de shirts van de selectiespelers. Op de voorzijde stond “Debora”. Toen ik aan de voorzitter van Full Speed vroeg welk bedrijf dat was, wist hij mij te vertellen dat het om het Inloophuishuis ging, hetgeen mij totaal onbekend was. Tevens bracht hij mij in contact met Magda den Dulk en Addy van Loon, die op dat moment voor Debora aan het collecteren waren. Ik werd gevraagd om ook Partner te worden voor 500,- Euro per jaar. In mijn zeer naaste omgeving heb ik geweldig veel met deze ziekte te maken. Mijn ouders en een van mijn zusjes zijn aan deze verschrikkelijke ziekte overleden. Uiteraard heb ik “ja” gezegd. Een jaar later werd ik gebeld door Magda. Zij vroeg of ik voorzitter wilde worden van de “Debora Partnershipclub en de Commissie Sponsorwerving”. Ik heb haar uitgelegd dat ik al vele keren gevraagd ben om voorzitter te worden van o.a. voetbalclubs, doch altijd “neen” heb gezegd. Reden is dat ik een zeer druk bedrijf heb en als je geen tijd hebt, kan je je als voorzitter onvoldoende inzetten. Toch heb ik “Ja” gezegd. Debora had financieel extra steun nodig en door mijn bedrijf heb ik een groot netwerk. Ik ben er dan ook best trots op dat ik na ruim 1 jaar de 100ste Partner binnen wist te halen en dat we nu ruim de honderd gepasseerd zijn. Ik spreek ondernemers er namelijk op aan dat ze in Delft e.o. niet alleen een commerciële functie hebben, doch ook een maatschappelijk sociale. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen realiseren. Mijn echtgenote Anneke en ik hebben geweldig veel waardering voor alle vrijwilligers van ons Inloophuis, een organisatie waar echt geen geld aan de strijkstok blijft hangen. Wij spreken de hoop uit ons nog lang voor dit prachtige ontmoetingscentrum te kunnen blijven inzetten. Na ruim vijf jaar deze vrijwilligers-functie te hebben bekleed, zal ik in de loop van 2018 terugtreden.

 

Huub Schoemaker, voorzitter commissie public relations  

Mijn eerste kennismaking met Inloophuis Debora was in november 2013. Op de 13de tekende ik de vrijwilligersovereenkomst gastheer/gastvrouw. Interesse in het welzijn van onze medemens had ik al geruime tijd. Vanaf 2000 heb ik een praktijk aan huis, toegespitst op vooral Hypnotherapie en Life Coaching. Een aantal familieleden heb ik verloren aan de ziekte kanker. Dit vormde een van de drijfveren om me in te zetten voor Inloophuis Debora. Na een jaar kon ik het gastheerschap combineren met coaching; deze twee functies vullen elkaar op een geweldig manier aan.

Dan opeens vraagt Marcel den Dulk of ik interesse heb in de functie van VCPR (Voorzitter Commissie Public Relations). Direct triggert dit mijn vroegere loopbaan: graficus. Bij NDB Brouwer Rotatie (een Delftse drukkerij van circa 220 medewerkers, helaas failliet) heb ik veel geleerd in diverse functies, onder andere: ordermanager en verkoop binnendienst. Ja, ja, de midlife crisis heeft wat veranderingen teweeg gebracht: van graficus naar therapeut en coach. Met enthousiasme kijk ik uit naar een hernieuwde kennismaking met een facet van mijn grafische achtergrond: de PR.

Inzet is om Inloophuis Debora grotere bekendheid te geven: helder te vertellen waar het Inloophuis voor staat. Zodat voor iedereen Inloophuis Debora een begrip is voor: (potentiële) gasten, doorverwijzers, (potentiële) vrijwilligers en sponsoren. Hierdoor kunnen Inloophuis Debora… en vooral onze gasten… nóg meer floreren!