In september 2015 werd het tienjarig bestaan van Inloophuis Debora feestelijk gevierd. Relaties, partners, vrijwilligers en gasten keken terug op een succesvol eerste decennium dat officieel startte in 2005, maar waarvan de oorsprong nog verder terug ligt. Want al in 2003 begon een groep onder leiding van initiatiefneemster Elle Marie Valkenburg met de eerste stappen om te komen tot een inloophuis voor kankerpatiënten in Delft. Een ambitieus plan, want professionaliteit en continuïteit waren vanaf het eerste begin belangrijke voorwaarden. Inloophuis Debora mocht geen eendagsvlieg worden. In de twee jaar die volgden slaagde deze groep er door enthousiasme en inzet in om de benodigde vrijwilligers, financiën en een geschikte locatie te vinden, zodat burgemeester Bas Verkerk en wethouder Dick Rensen op 30 september 2005 het inloophuis officieel konden openen.

In het eerste jaar was Inloophuis Debora nog slechts drie dagen per week open: maandag, dinsdag en donderdag. Al een jaar later kon de woensdag hier aan toegevoegd worden en vanaf begin 2014 is het inloophuis dagelijks open en incidenteel ook ’s avonds. Waren de activiteiten in die begintijd nog beperkt tot sacrale dans, yoga, boetseren en tekenen/schilderen, met de verruiming van de openingstijden kwamen daar nog tal van activiteiten bij, zoals Tai Chi, creatieve activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten. Anno 2016 heeft Inloophuis Debora een veelzijdig en gevarieerd aanbod voor haar gasten.

Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de inzet van vele, vele vrijwilligers en de (financiële) steun van vrienden en donoren. In de loop der jaren steeg het aantal vrijwilligers bij Inloophuis Debora tot ruim 80 in 2016. Financiële steun kreeg het inloophuis via de Debora Partnership Club en de Stichting Vrienden van Inloophuis Debora en Omstreken.

De inspanningen van de organisatoren en vrijwilligers en de rol die Inloophuis Debora speelt in Delft bleef niet onopgemerkt. In 2007 ontving het inloophuis de Delftse Pluim, de stadsonderscheiding waarvoor zij al eerder, in 2003, dus nog voor de daadwerkelijke realisatie, was genomineerd. In 2015 mocht initiatiefneemster Elle Marie uit handen van burgemeester Verkerk de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen. Bij die gelegenheid sprak de burgemeester zijn waardering uit voor het inloophuis: hij noemde Debora een belangrijke voorziening in de stad Delft, die voortkomend uit een succesvol particulier initiatief feitelijk zijn tijd ver vooruit was.

En dat willen we blijven! Een inloophuis waar gasten welkom zijn, steun, troost en advies kunnen krijgen, maar waar ook veel plezier wordt gemaakt. Waar mensen er zijn voor anderen!