Column: Debora heeft oog voor de naasten van kankerpatiënten

Jaarlijks krijgen veel mensen de mededeling dat ze een ernstige ziekte onder de leden hebben. Zo krijgt één op de drie Nederlanders in zijn leven te horen dat hij aan kanker lijdt. Een mededeling die inslaat als een bom, niet alleen bij de patiënt, de naaste familie, vrienden en kennissen worden net zo hard getroffen. Doorgaans zijn alle ogen gericht op de patiënt, terwijl partners, kinderen, familieleden en vrienden ook dagelijks met de zieke en de ziekte in de weer zijn en daar, weliswaar op een andere manier, mee om moeten gaan.

Natuurlijk is er veel aandacht en bezoek voor de zieke. Een gemiddeld ziekenbezoek verloopt ongeveer langs de volgende weg: we kopen op de dag van het bezoek bloemen of fruit voor de patiënt, gemiddeld voor de prijs van een tientje. Vervolgens bellen we aan en als de deur wordt open gedaan vragen we aan de partner hoe het met de zieke gaat, of hij of zij veel pijn heeft, wat de dokter heeft gezegd, wat de vooruitzichten zijn want we willen ons wel alvast indekken voor de confrontatie aan het bed. Aan het bed bij de zieke overhandigen we onze gulle gaven, praten we over koetjes en kalfjes. Zeggen dat hij of zij er goed uitziet en verwachten dat na een minuut of tien de partner (bijna als een bediende) vraagt of we suiker en melk in de koffie gebruiken. Na een half uurtje gaan we naar huis en bij de deur zeggen we de partner dat we veel bewondering voor hem of haar hebben. Er is bijna nooit iemand die, als de voordeur opengaat, tegen de partner zegt: ”Ik heb bloemen voor jou meegenomen. Hoe gaat het met jou? Kan je het aan? Kun je de zorg volhouden? Aandacht voor de naasten van de kankerpatiënt is van minstens even groot belang als de aandacht voor de patiënt. Bij Inloophuis Debora is men zich daar terdege van bewust, er is veel aandacht voor de patiënten die er kunnen deelnemen aan activiteiten en die er een luisterend oor aantreffen.

Maar ook voor de naasten van kankerpatiënten, is veel aandacht. Het naastenprogramma biedt mensen de gelegenheid stil te staan bij hun eigen verdriet, gedachten en gevoelens. Onder deskundige begeleiding ervaren de naasten hoeveel vrijheid het kan geven jezelf te kunnen uiten. Daardoor ben je beter in staat om te gaan met de processen die zich thuis afspelen en misschien nog wel belangrijker, mensen worden vrijer om met hun partner of familielid te praten over wat ziek zijn en de behandeling van de zieke met de partner of het familielid doen.

Het Naastenprogramma van inloophuis Debora start met drie bijeenkomsten op dinsdag 23 januari aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur. In een warme huiskamersfeer worden de deelnemers met koffie en thee ontvangen en in staat gesteld te ontdekken dat zij niet alleen staan met hun ervaringen (vragen en twijfels).

Pauline Stadhouders

Naastenprogramma:

Data :

1e bijeenkomst: dinsdag 23 januari,

2e bijeenkomst: dinsdag 6 februari

3e bijeenkomst: dinsdag 20 februari 2018

Tijdstip : 19.30 – 21.00 uur.

 

Locatie :

Inloophuis Debora, Aart van der Leeuwlaan 9, 2624 PK Delft

Aanmelden en informatie : Telefoon 015-257 27 67

Wij nodigen u uit alle bijeenkomsten te bezoeken. Bij voldoende animo wordt het programma gecontinueerd (om de week).

 

Begeleiding en aanvullende informatie:

De avonden worden begeleidt door Pauline Stadhouders.

Lees ook de testimonial van Anne Stijn van Nes. Anne heeft eerder deelgenomen aan het Naastenprogramma.

 

Parkeren bij het inloophuis:

In de avonds is het vrij parkeren in de directe omgeving en op de parkeerplaats achter het Inloophuis.