De “Stichting Inloophuis Delft en Omstreken” en de “Stichting Vrienden van het Inloophuis” zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor binnen de daarvoor geldende kaders fiscaal aftrekbaar.

U kunt er bv. voor kiezen om een periodieke gift vast te leggen via een schriftelijke overeenkomst met ons (of via een notaris). Voor deze vastgelegde ‘periodieke giften’ geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Klik HIER voor informatie op de website van de belastingdienst.

ANBI inschrijvingsnummers:

Stichting Inloophuis Delft en omstreken
RSIN = 812796913 (per 01-01-2008)

Stichting Vrienden van het Inloophuis Delft en omstreken
RSIN = 816799647 (per 01-01-2012)